• 2.png
  • 0.png
  • 1.png

Administracja

Sekretariat Prezesa

Aurelia Niwczyk

Telefon 65 537 62 10

lub 65 545 21 62

Fax: 65 546 70 61

sec

Główny Księgowy
mgr Ewa Kaźmieruk

Telefon: 65 537 62 01 /wybrać księgowość/

Dział Księgowości

Telefon: 65 537 62 01 /wybrać księgowość/

 

ksieg

Koszty

Telefon: 65 537 62 01 /wybrać księgowość/

billing

Kasa

Telefon: 65 537 62 01 /wybrać księgowość/

costs

Pielęgniarka Epidemiologiczna

Gabriela Iwko
Telefon: 
65 537 62 01 /wybrać piel. epidemiologiczna/

epid

Kierownik Działu Logistyki
mgr Renata Pazoła
Telefon: 
65 537 62 01 /wybrać dział logistyki/

Dział Logistyki:
Telefon 65 537 62 01 /wybrać dział logistyki/

Zamówienia publiczne
Telefon: 65 537 62 01 /wybrać dział logistyki/

 

logistics

Kierownik Działu Kadr

mgr Katarzyna Turbańska
Telefon: 
65 537 62 01 /wybrać dział kadr i płac/

Dział Kadr:
Telefon 65 537 62 01 /wybrać dział kadr i płac/

 

kadry

Dyrektor ds. pielęgniarstwa

mgr Monika Michałowska
Telefon: 
65 537 62 10 /łączy sekretariat/

Dyrektor ds. medycznych

dr n. med. Andrzej Milewski
Telefon: 65 537 62 10 /łączy sekretariat/

 

Dział Marketingu i Statystyki Medycznej:
Telefon 65 537 62 01 /wybrać statystykę i wypisy/

 

marketing

Kierownik Apteki Szpitalnej

mgr Monika Szeląg
Telefon: 
65 537 62 70

pharmacy

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Szpitala
Rzecznik Prasowy

mgr Ilona Kubiak
Telefon: 65 537 62 01 /wybrać rzecznik prasowy/

508 233 436

 

iso
Starszy Inspektor BHP
Hanna Maruwka
Telefon: 65 537 62 01 /wybrać inspektor bhp i p/ poż./
bhp

Informatyk

Szymon Ciach
Telefon: 65 537 62 01 /wybrać dział informatyki/

it