• 2.png
  • 0.png
  • 1.png

R E G U L A M I N   K O M I S J I   K O N K U R S O W E J

oceny ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

OGŁOSZENIE PREZESA ZARZĄDU Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.

Prezes Zarządu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.

Przedmiotem konkursu ofert jest następujący zakres:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej, dyżurowej ordynacji lekarskiej w zakresie chorób wewnętrznych przez osobę wykonującą zawód lekarza, posiadającego tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych.

Ogłoszenie wyniku