• 0.png
  • 1.png
  • 2.png

OGŁOSZENIE PREZESA ZARZĄDU Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.

Prezes Zarządu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.

Przedmiotem konkursu ofert jest następujący zakres:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej - nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zadań Izby Przyjęć, zabezpieczenia transportu medycznego przez osobę wykonującą zawód lekarza.

  Ogłoszenie wyniku