• 0.png
  • 2.png
  • 1.png

PRACA DLA DIETETYKA

Zarząd Spółki Szpitala Powiatowego w Rawiczu Spółka z o.o.

poszukuje kandydata na stanowisko

DIETETYK

w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Spółka z o.o.

Kandydat winien posiadać wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym dietetyk.

Ponadto kandydat powinien dodatkowo posiadać umiejętność m.in. planowania pracy własnej, budowania pozytywnych relacji z pacjentem, współpracownikami, przekazywania informacji i podejmowania decyzji.

Wymagane dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko będące przedmiotem ogłoszenia,
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje (oryginały dokumentów do wglądu)
  3. CV (opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej)
  4. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.

Do podania prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie, administrowanie, archiwizowanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”

Podanie wraz z wymaganymi dokumentami prosimy kierować na adres:

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

ul. Gen.Grota Roweckiego 6

63-900 Rawicz

lub osobiście w Dziale Służb Pracowniczych – budynek Administracji,
w terminie do dnia 15 lutego 2018 r.

O terminie i miejscu rozmów kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni na podany numer telefonu lub adres mailowy.